Træ og busk

Havedesign

- vi løser alle anlægsgartner-relaterede opgaver

Arbejdstilsynets grønne smiley

Havedesign & plejeplaner

Havedesign er kunsten og processen med at designe og skabe planer for layout og plantning af haver og landskaber. Havedesign kan skabes af haveejeren selv eller af fagfolk.

TRÆ & BUSK sørger gerne for udarbejdelse af en havetegning. Men vi vil helst have bygherre med som aktiv medspiller. Således finder vi det design og det budget for projektet, som passer til den enkelte kunde.

Vi har samarbejde med eksterne havearkitekter, men i langt de fleste tilfælde resulterer vores samtaler med kunderne i at vi ved egen folk får udarbejdet havetegninger og -planer, som er tilpas detaljerede for kunderne. Ofte er skitser og tegninger med mål og notater tilstrækkeligt for at kunderne kan se det endelige haveprojekt for sig. Når stregerne skal slås og planerne lægges, så er det indledningsvist skov- & landskabsingeniør og forstkandidat Cand. silv. Morten Ingemann, som udarbejder. Men anlægsgartnere og brolæggere tages på råd og får lov at sætte deres aftryk, når argumenterne taler derfor.
Alt sker naturligvis i dialog og forståelse med bygherre.

Udarbejdelse af havetegninger mm er en proces, hvor skitser og budgetter ping-pong’er frem og tilbage mellem os og bygherre indtil, der er konsensus på alle niveauer i begge ”lejre”. I processen sørger vi for at alle forhold overvejes, fx planternes blomstringstidspunkt, belægningernes dræning og fald, afskærmning for lyd og indkig, belysning i haven, stil og stemning samt havens krav til pleje.

Vi er eksperter i at finde den bedste løsning til den individuelle kunde – og vi garanterer kvalitet og fornuftige priser.

Pris for havedesign er meget forskellig og afhænger af projektet. Hvis det er et mindre projekt eller en simpel have, hvor skitsering på en grundtegning er tilstrækkelig, så er denne hjælp med design ubetydelig og måske gratis. Større haver og komplicerede tegninger og detaljerede planer kan koste fra ca 6.000,- kr. til det tidobbelte.

Brug for hjælp?
Skriv eller ring til os

Luk menu