Træ og busk

Snerydning og saltning

- vi løser alle anlægsgartner-relaterede opgaver

Arbejdstilsynets grønne smiley

Snerydning og saltning

Til alle grundejere, beboerforeninger, ejerforeninger, grundejerforeninger, private og offentlige virksomheder.

Kontakt os for et gratis tilbud på snerydning og saltning eller grusning.
For at finde den billigste pris på snerydning og saltning vil vi tilbyde at vi kommer og salter gratis eller til halv pris første gang. På denne vis får vi besigtiget og testet den aktuelle lokalitet, hvorefter vi kan afgive tilbud på snerydning og saltning.

Jo større areal, jo billigere pris pr kvm., så vi kan anbefale at naboer, genboer og vejlaug m.fl slår sig sammen om i en fælles kontrakt.

Vores vintertjeneste består både af snerydning og saltning.
Når der sneryddes saltes der også. Når der kun saltes er prisen kun det halve.
Minimumspris er 200 kr. for en saltning. Det vigtigste er ikke om fx et fortov er 25 eller 100m langt; det tager nærmest den samme tid, da det meste af tiden går med at tage udstyr af og på bilen.
Vejledende priser er:
· 1-2 kr/kvm for pladser.
· 2-4 kr/lbm for fortove.

Lov om snerydning

Ifølge loven om vintervedligeholdelse har grundejere pligt til at rydde færdselsarealer for sne hurtigst muligt efter snefaldet. Men hos domstolene har man fastsat en tidsramme for, hvornår man kan forvente, at ejeren af grunden har ryddet færdselsarealet for sne og sørget for, at der ikke er glat.

Tidsrammen gælder sædvanligvis fra klokken 7 (søndage kl. 8) til kl. 22 om aftenen, men hvis grunden bliver befærdet af mennesker uden for tidsrammen – for eksempel restauranter eller institutioner – skal man sørge for, at grunden er ryddet.

Yderligere information om loven:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=85668#K5

Brug for hjælp?
Skriv eller ring til os

Luk menu